fbpx

השלמת הון עצמי לפרויקטי נדלן

עובדים עם גופי אשראי מוסדיים, בנקאיים וחוץ בנקאיים

 היתרון שלנו? איתנו תוכל לקבל את ההלוואה הטובה ביותר, בזמן המהיר ביותר, תוך גמישות מקסימלית בהתאם לצרכים שלך

מסייעים לכם להגיע ליעד

בכל פרויקט בנייה המלווה על ידי בנק מסחרי בישראל נדרש היזם להעמיד הון עצמי כתנאי להעמדת מסגרות האשראי ופתיחת הליווי הבנקאי. רכיב ההון העצמי של היזם משמש לבנק כרית בטחון נוספת להבטחת החוב של היזם והוא בד"כ מהווה 20-30% מתקציב הפרויקט.

פרמיום קפיטל מציעה לך הלוואות "השלמת הון עצמי" גם כאשר הפרויקט ממומן ומנוהל על ידי בנק אחר. השלמת ההון העצמי תובטח במשכנתא בדרגה שנייה לבנק ושעבוד עודפי הפרויקט. שיעור השלמת ההון העצמי על ידי החברה לא יעלה על 75% מסך ההון העצמי הנדרש בפועל והיקפו נקבע בין היתר על פי רווחיות הפרויקט, כמות המכירות המוקדמות, חוסנו הפיננסי של היזם ועוד.

יתרונות בעבודה עם פרמיום פיננסים

הצוות שלנו שונה מהקיים בענף בכך שאנו מתמקדים בכך שניתנת ללקוח האפשרות לקבל פתרון שלם, הכולל מעבר להתנהלות כלכלית נכונה בעסק וניהול סיכונים פיננסיים.

  • הצלחה במקרים מורכבים
  • תשלום על בסיס הצלחה בלבד
  • פתרונות פיננסיים מתקדמים מהירים ומגוונים
  • התאמה אישית לצרכים ויכולת פיננסית בהווה ובעתיד
  • יכולת להתחייב לאספקת הלוואה תוך 14 ימי עסקים ! (למתאימים)
  • עד 70% מימון בהלוואה כנגד משכון דירה או נכס
  • תנאי אשראי מעולים להלוואה כנגד משכון נכס
  • משכנתא חוץ בנקאית - מסגרת אשראי נוספת

ביותר מ96% מהמקרים - מצאנו פתרון.
גם לך נוכל לעזור!

התקשר או מלא הטופס למטה: