fbpx

פירוט הפרויקט

קבוצות רכישה מדרום הארץ, כ-300 בעלי קרקע, ניהלו משא ומתן וחיתום מול אחד הבנקים הגדולים, במשך תקופה של יותר מ-11 חודשים – ללא הצלחה.

בעלי הקרקע הגיעו אלינו מיואשים, אך לאחר בנית התיק בצורה הנכונה – תוך 3 שבועות הצלחנו לאשר להם מימון מלא בהתאם לצרכים שלהם, הכולל חיתום מלא וסופי לכל חברי הקבוצה.