fbpx

פרטי הפרויקט

בעלים של מספר בתי מלון בארץ ובעולם פנה אלינו עם עסקה מורכבת למימון מלונאות, מסחר ומגורים וזאת לאחר שהתנהל למעלה מ7 חודשים מול המערכת הבנקאית ולא הצליח להגיע לאישור מתווה אשר משרת את האינטרסים שלו.

המורכבות בעסקה הייתה שהיזם רצה למכור את הדירות לא מהיום הראשון, אלא רק לאחר גמר שלד – אך לא מצא אף גורם מממן שיאשר את העסקה ללא מכירות מוקדמות.

לאחר שבחנו והבנו את העסקה לפרטי פרטים, כולל חישובים פיננסים, התבררו לנו יכולות היזם למכור דירות לציבור האמריקאי במחירים גבוהים יותר מדוח ה"0" כאשר הבניין יהיה בגמר שלד, שכן מדובר בציבור רוכשים בעל יכולות כלכליות והדירות בקומות גבוהות עם נוף משגע.

הצלחנו לאשר ליזם מסגרת מימון על סך 280 מיליון ₪ לביצוע הפרויקט (ע"פ עלויות דו"ח "0")

עלויות: ריבית 5.25%