fbpx

פרטי הפרויקט

שותף בבית מלון קיים פנה אלינו על מנת לממש האופציה שלו לרכישת השותף + שיפוץ המלון הקיים.

הלקוח פנה למספר בנקים וניהל מולם את הליך המימון במשך כ-5 חודשים. לבסוף עסקת המימון לא יצאה לפועל בשל בעיה תזרימית שעמדה להיווצר מהפריסה קצרת המועד אותה הבנק היה מוכן לאשר. בנוסף, דו"חות המלון לא הציגו שקיימת היתכנות לשרת את החוב.

בנינו ללקוח, יחד עם גוף מימון, תוך 14 ימים פתרון מימון מלא והעמדנו ללקוח הלוואה של 36 מיליון ₪ בפריסה ל- 24 שנים, כך גם פתרנו את הבעיה התזרימית.

פריסת האשראי – 24 שנים, והריבית עומדת על 5.15% בלבד.